TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Tin tức

CHUYỂN SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN TỪ NGÀY 01-07-2019

ĐỐI VỚI TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG CỦA ALSIMEXCO

 

        Trước 01/07/2019, công đoàn viên là Tiếp viên Hàng không của ALSIMEXCO (bay cho Đoàn Tiếp viên) sinh hoạt công đoàn tại CĐCS ALSIMEXCO. CĐCS ALSIMEXCO gặp khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt công đoàn cho các tiếp viên này như:

        - Khó khăn trong việc tuyên truyền, triển khai các chủ trương và chính sách công đoàn.

        - Do công việc thường xuyên di chuyển và phụ thuộc vào lịch bay nên các tiếp viên của ALSIMEXCO khó có thể tham gia hoạt động công đoàn do CĐCS ALSIMEXCO tổ chức.

        Từ 01/07/2019, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng Ủy-Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt nam: CĐCS ALSIMEXCO đồng ý chuyển và CĐCS ĐTV đồng ý tiếp nhận sinh hoạt công đoàn cho các công đoàn viên là tiếp viên hàng không của ALSIMEXCO sau khi các tiếp viên này có đơn xin chuyển sinh hoạt công đoàn sang CĐCS ĐTV (tải về mẫu Đơn Xin Chuyển Sinh hoạt Công đoàn tại đây).

Một số lợi ích khi công đoàn viên là tiếp viên hàng không của ALSIMEXCO tham gia sinh hoạt công đoàn tại CĐCS ĐTV:

        - Tạo sự gắn kết giữa Tiếp viên hàng không của ALSIMEXCO và Tiếp viên hàng không của ĐTV.

        - Tiếp viên của ALSIMEXCO được tham gia các hoạt động công đoàn phù hợp, gắn liền với công tác chuyên môn.

          Đối với các tiếp viên hàng không của ALSIMEXCO mà chưa phải là đoàn viên công đoàn và có nguyện vọng tham gia sinh hoạt công đoàn: tải về 02 mẫu Đơn Xin Gia nhập Công Đoàn và Đơn xin chuyển Sinh Hoạt Công Đoàn tại đây. 

/Data/upload/files/file_tai_ve/Mau%201-Don%20Xin%20Gia%20Nhap%20Cong%20doan.doc

/Data/upload/files/file_tai_ve/Mau%202-Don%20Xin%20Chuyen%20Sinh%20Hoat%20Cong%20doan.doc

          Đối với các tiếp viên hàng không của ALSIMEXCO đã là đoàn viên công đoàn và có nguyện vọng chuyển sinh hoạt công đoàn sang CĐCS ĐTV: tải mẫu Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Công đoàn tại đây.

/Data/upload/files/file_tai_ve/Mau%202-Don%20Xin%20Chuyen%20Sinh%20Hoat%20Cong%20doan.doc   

 

Hạn cuối nhận đơn: 31/08/2019.

   

    Tiếp viên ALSIMEXCO có nhu cầu liên hệ:

        - Bà Huỳnh Thị Thanh - Alsimexco: SĐT (84 - 24) 38271993) máy lẻ 102 ; email: huynhthithanh@alsimexco.vn

        - Bà Nguyễn Thị Hương Giang- Đoàn Tiếp viên: số ĐT 0938009866 ; email: giangnth4@vietnamairlines.com

 

 

Các bài khác :


Đặt Vé Máy Bay Giá Rẻ