TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Ông Dương Hồng Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Alsimexco

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, Công ty CP Cung ứng và Xuất nhập khẩu Lao động hàng không đã công bố Quyết định số 04/QĐ-HĐQT/LĐHK ngày 02/01/2024 của HĐQT Công ty về việc cho ông Dương Hồng Hải thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/01/2024.

Ông Dương Hồng Hải sinh năm 1970, vào làm việc tại Công ty Alsimexco từ tháng 12/1994 và giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty từ tháng 07/2009  đến ngày 09/01/2024.

 

Các bài khác :


Đặt Vé Máy Bay Giá Rẻ