TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cấp Ủy, HĐQT và Tổng Giám đốc công Ty ALSIMEXCO

"PHỐI HỢP CHẶT CHẼ, THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CỦA MỖI TỔ CHỨC,

XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

 VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ALSIMEXCO"

 

Công ty Alsimexco là doanh nghiệp cổ phần có vốn góp chi phối của cổ đông TCT HKVN (doanh nghiệp nhà nước) và tổ chức đảng Công ty được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty HKVN. Sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Cấp ủy Đảng, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty là nhân tố tiên quyết quyết định mọi thắng lợi trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành Công ty và xây dựng Chi bộ Công ty.

Để thể chế hóa sự phối hợp hoạt động của ba chủ thể trên, ngày 01/3/2024 tại Trụ sở Công ty Alsimexco đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Chi ủy-Hội đồng quản trị-Tổng Giám đốc Công ty trong không khí dân chủ, hợp tác, hiểu biết lẫn nhau, tin tưởng; Lễ ký kết đã thành công tốt đẹp. Đại diện Cấp ủy có đồng chí Tạ Thiên Long, Bí thư Chi bộ; đại diện HĐQT có ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và ông Tạ Thiên Long, Tổng Giám đốc Công ty. Chứng kiến Lễ ký kết có ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban Kiểm soát; bà Đỗ Thị Thanh Hương, Chi ủy viên, Kế toán trưởng, Chủ tịch CĐCS; bà Phạm Thị Chanh, Thư ký Công ty kiêm phụ trách Phòng TCHC; bà Phạm Thị Hiên, Trưởng phòng Kinh doanh.   

Quy chế phối hợp  giữa Chi ủy-Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trên năm lĩnh vực chính, gồm: 1/ Phối hợp phổ biến, quán triệt, học tập chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 2/ Phối hợp trong xây dựng chiến lược phát triển Công ty và kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty. 3/ Phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ. 4/ Phối hợp trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức quần chúng. 5/ Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại tố cáo.   

Các bên thống nhất cùng nhau giữ vững, phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được thời gian qua và phấn đấu thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong thời gian tới để đưa Công ty phát triển, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm và các mục tiêu phát triển dài hạn, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, của cổ đông và người lao động Công ty.

 

Các bài khác :


Đặt Vé Máy Bay Giá Rẻ