TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Alsimexco

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Đảo sen, Long Biên, Hà Nội, Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động Hàng không (Công ty) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và phát động thi đua.

Đến dự Hội nghị có ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Tạ Thiên Long, Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; bà Đỗ Thị Thanh Hương, Chi ủy viên, Chủ tịch CĐCS Công ty; toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty và 25 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là tiếp viên hàng không, 08 lao động xuất sắc đang làm việc cho các đối tác.

Hội nghị đã nghe ông Tạ Thiên Long, Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, bên cạnh thuận lợi cũng còn nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty do thị trường vận tải hàng không nói chung còn gặp nhiều khó khăn sau dịch bệnh và kinh tế chưa hồi phục. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, của Tổng Giám đốc, Công ty đã hoàn thành toàn bộ mọi kế hoạch, chỉ tiêu đề ra:

Hoàn thành tái cơ cấu Công ty mẹ, giải thể 04 Chi nhánh trực thuộc Công ty mẹ; thành lập Công ty con chuyên kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu lao động, Công ty con đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2023 sau khi được Bộ LĐTBXH cấp Giấy phép hoạt động.

Sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu: Doanh thu đạt 503,95 tỷ đồng tăng 56% so năm 2022, tăng 10% so kế hoạch 2023; Lợi nhuận trước thuế đạt 5,24 tỷ đồng tăng 234,4% so năm 2022, tăng 50,3% so kế hoạch 2023; Lao động bình quân tiết kiệm 34,5% so năm 2022, tiết kiệm 26% so kế hoạch 2023; Thu nhập bình quân đạt 19,82 triệu đồng 1 người/01 tháng, tăng 43% so năm 2022, tăng 37,8% so kế hoạch 2023; Nộp đầy đủ ngân sách Nhà nước 52,94 tỷ đồng; các hoạt động đều an toàn, hiệu quả.

Ban hành nhiều quy chế, quy định quản trị nội bộ Công ty: Quy chế Quản lý sử dụng quỹ tiền lương, thù lao; Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế Mua sắm hàng hóa dịch vụ sử dụng ngân sách chi thường xuyên; Quy chế Quản lý hợp đồng; Quy chế Phối hợp hoạt động giữa TGĐ và BCH CĐCS; Quy định Quản lý, sử dụng xe ô tô và hỗ trợ xăng xe cho CBNV; Quy định Sử dụng điện thoại và hỗ trợ cước phí điện thoại; viễn thông; Quy định về Quy trình và Hồ sơ thanh toán; Quy định Chế độ quản lý, lưu trữ tài liệu kế toán... Tổ chức đào tạo cho 114 lượt người về ngoại ngữ, chuyên môn thuế, tin học, nghiệp vụ đấu thầu.

Tổng Giám đốc Tạ Thiên Long nhấn mạnh, năm 2023 Công ty đạt được thành công như vậy, ngoài sự  lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của HĐQT, của Tổng Giám đốc thì sự đồng lòng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập hợp xung quanh Ban Lãnh đạo Công ty của toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty là nhân tố vô cùng quan trọng cho thành công của Công ty trong năm qua.

Bước sang năm 2024, với phương châm hành động “Chủ động-Sáng tạo-Chất lượng-Hiệu quả” Ban Lãnh đạo Công ty đề ra các nhiệm vụ chủ yếu, trong đó tập trung mọi nguồn lực, thực hiện nhiều giải pháp toàn diện để hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cao hơn năm 2023; Củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tiếp tục xây dựng hệ thống thiết chế quản trị nội bộ doanh nghiệp đầy đủ, có tính thực tiễn cao; phấn đấu mọi hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả; bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động; Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động đúng Điều lệ, Chương trình công tác năm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như vai trò tập hợp, giáo dục, động viên quần chúng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi, chăm lo cho đoàn viên.  

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong năm qua đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, đồng hành cùng Ban Lãnh đạo Công ty để có được kết quả SXKD rất đáng tự hào, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng lên nhiều so với trước năm 2023. Ông cũng mong, tiếp nối khí thế của năm 2023 mong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động hãy cùng nhau đoàn kết vì một mái nhà chung Alsimexco trong hệ sinh thái chung Vietnamairlines.

 

 

Tại Hội nghị bà Đỗ Thị Thanh Hương, Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động nổi bật của công đoàn trong năm 2023, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng thời cam kết tập thể người lao động Công ty luôn đồng hành cùng Tổng Giám đốc Công ty trong suy nghĩ, hành động vì một Alsimexco phát triển bền vững và lập thành tích hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công ty Alsimexco.

 

 

Tại Hội nghị ông Tạ Thiên Long đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với 08 nội dung thi đua và bà Phạm Thị Hiên, Trưởng phòng Kinh doanh đã thay mặt cho cán bộ, nhân viên Công ty nhận và hứa quyết tâm thực hiện tốt các nội dung thi đua mà Tổng Giám đốc Công ty đã phát động.

 

 

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể, 15 cá nhân, đặc biệt tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 03 cán bộ, 25 tiếp viên có thành tích xuất sắc trong năm 2023 đại diện cho 2.081 tiếp viên của Công ty.

Hy vọng với thành tích đã đạt được, với khi thế mới, quyết tâm mới, đồng lòng, đồng sức, đổi mới, sáng tạo Công ty Alsimexco sẽ tiếp tục tiến lên, phát triển bền vững.

 

 

Các bài khác :


Đặt Vé Máy Bay Giá Rẻ