TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY ALSIMEXCO 2024

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Quyết định số 237/QĐ-HĐQT/LĐHK ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng & Xuất nhập khẩu Lao động Hàng không (Công ty), ngày 15/5/2024 tại Hà Nội, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội có 20 cổ đông, sở hữu 782.170 cổ phần, chiếm 78,217% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau ½ ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp.

Với kết quả SXKD năm 2023 ấn tượng: doanh thu đạt 507 tỉ đồng, bằng 156% so thực hiện năm 2022, bằng 109,7% so kế hoạch 2023; lợi nhuận trước thuế đạt 252% so thực hiện năm 2022, bằng 113,3% so kế hoạch 2023; tỷ lệ chia cổ tức là 25% bằng 125% so kế hoạch năm 2023. Do Công ty thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tiết kiệm gần 30% số lượng lao động so với kế hoạch 2023. Vì vậy, tiền lương bình quân của người lao động đạt 138% so với kế hoạch năm 2023 và vượt xa thu nhập bình quân năm 2019.

Trong năm 2023, Công ty đã thành lập Công ty con 100% vốn của chủ sở hữu và đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đầy đủ giấy phép cho kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động, tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ. Đến tháng 5/2024, Công ty con đã xuất cảnh 31 tiếp viên đầu tiên người Việt Nam đi làm việc cho Hãng Hàng không Eva Airways (Đài Loan).

Cũng trong năm 2023, Công ty đã chuyển đổi và hoạt động ổn định tại trụ sở mới tại tầng 3, tòa VN3, số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội; chuyển trụ sở Văn phòng đại diện tại TP HCM về 118 đường Hồng Hà, phường 2, Tân Bình, TP HCM; đồng thời Công ty cũng đầu tư trang thiết bị, cải tạo phòng làm việc tạo môi trường làm việc tốt hơn, thuận lợi hơn cho người lao động, nâng cao hình ảnh của Công ty.

Từ thành công đáng khích lệ của năm 2023, Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu: doanh thu 615 tỉ đồng, đạt 121%, lợi nhuận trước thuế tăng 115%, tỷ lệ chia cổ tức tăng 132%, tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH tăng 123%, quỹ tiền lương tăng 108% so với thực hiện năm 2023.

Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay cho 02 thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ là ông Đỗ Anh Tuấn, ông Trần Quốc Thấn và bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay cho 01 thành viên BKS hết nhiệm kỳ là ông Nguyễn Tiến Dũng. Kết quả: ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Tổng công ty HKVN trúng cử, giữ chức Chủ tịch HĐQT; ông Lê Xuân Sơn, Trưởng phòng TCCB, Ban TCNL, Tổng công ty HKVN trúng cử, giữ chức Thành viên HĐQT. Bà Đỗ Thị Minh Lý, KSV chuyên trách, Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng công ty HKVN trúng cử, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Như vậy, HĐQT Công ty hiện nay gồm: ông Đỗ Anh Tuấn-Chủ tịch HĐQT, ông Tạ Thiên Long-thành viên HĐQT kiêm TGĐ và ông Lê Xuân Sơn-thành viên HĐQT. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: bà Đỗ Thị Minh Lý-Trưởng Ban Kiểm soát; bà Trần Thị Lan và ông Trần Văn Kiên là thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội cũng thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh và đổi tên gọi Công ty từ Công ty Cổ phần Cung ứng và Xuất nhập khẩu Lao động Hàng không (ALSIMEXCO) thành Công ty Cổ phần Cung ứng Lao động Hàng không (ALSUCO) do ngành nghề kinh doanh xuất khẩu lao động đã chuyển cho Công ty con từ năm 2023.

          Nhân dịp này, Công ty xin cám ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của các Quí cổ đông, đặc biệt là cổ đông Tổng công ty HKVN thời gian qua. Với thành phần HĐQT nhiệm kỳ mới, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Tổng công ty HKVN chắc chắn Công ty sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 mà Đại hội đã thông qua và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

 

 

Các bài khác :


Đặt Vé Máy Bay Giá Rẻ