TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Công ty Alsimexco tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa TGĐ và BCH CĐCS Công ty

Thực hiện quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012, Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Các văn bản hướng dẫn Luật Công đoàn, Bộ Luật Lao động; Điều lệ Công ty CP Cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động hàng không  năm 2023 (Công ty) và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty năm 2021.

Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2023 tại Trụ sở Công ty đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và BCH CĐCS Công ty. Về phía Công ty, có đại diện ông Tạ Thiên Long, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; BCH CĐCS có bà Đỗ Thị Thanh Hương, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT, Chủ tịch CĐCS Công ty và các Ủy viên BCH CĐCS; cùng dự Lễ ký có các ông, bà là Lãnh đạo các phòng chức năng của Công ty. Lễ ký Quy chế Phối hợp giữa Tổng Giám đốc và BCH CĐCS đã thành công tốt đẹp.

Quy chế phối hợp  giữa Tổng Giám đốc và BCH CĐCS trên ba lĩnh vực chính, gồm:

 - Lĩnh vực công tác Tổng Giám đốc Công ty tham gia với BCH CĐCS Công ty triển khai thực hiện.

- Lĩnh vực công tác mà BCH CĐCS cùng tham gia với Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- Lĩnh vực công tác Tổng Giám đốc Công ty và BCH CĐCS cùng phối hợp tổ chức thực hiện.

 Trong bầu không khí dân chủ, tôn trọng, tin tưởng cùng hợp tác vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động Công ty. Hai bên thống nhất cùng nhau giữ vững, phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được thời gian qua và phấn đấu thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong thời gian tới.

 

 

 

Các bài khác :


Đặt Vé Máy Bay Giá Rẻ