TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Công ty Alsimexco làm việc với Đoàn Tiếp viên

Ngày 12/01/2024 tại Trụ sở Tổng công ty HKVN, Công ty CP Cung ứng và Xuất nhập khẩu Lao động hàng không (Công ty Alsimexco) và Đoàn Tiếp viên đã có buổi làm việc để triển khai chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 2729/TTr-TCNL ngày 07/12/2023 của Ban Tổ chức nhân lực về Hợp đồng Dịch vụ lao động giữa Công ty Alsimexco và Đoàn Tiếp viên.

Về phía Công ty Alsimexco có ông Tạ Thiên Long, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ lãnh đạo các phòng chức năng Công ty. Về phía Đoàn Tiếp viên có bà Nguyễn Đức Hạnh, Đoàn Trưởng; Đoàn Phó và cán bộ các Liên đội, các phòng chức năng Đoàn Tiếp viên.

 

 

 

Công ty Alsimexco và Đoàn Tiếp viên ký Hợp đồng Dịch vụ lao động số 01/2014/ĐTV-ALSIMEXCO từ tháng 10/2014 với 19 tiếp viên ban đầu, qua 10 năm thực hiện Hợp đồng đến nay số lượng tiếp viên Công ty Alsimexco làm việc trên các chuyến bay của Vietnamairlines là 2.081 tiếp viên, chiếm hơn 60% tổng số tiếp viên và trong tương lai số lượng tiếp viên Công ty Alsimexco tiếp tục tăng cùng với tăng trưởng kế hoạch khai thác của Vietnamairlines. 10 năm qua, lực lượng tiếp viên Công ty Alsimexco đã góp phần quan trọng đảm bảo kế hoạch khai thác, chất lượng dịch vụ và hình ảnh của Vietnamairlines - Hãng Hàng không Quốc gia đối với hành khách, đối tác trong và ngoài nước.

 Hai bên đánh giá cao tinh thần chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác và sự phối hợp có hiệu quả thời gian qua; đồng thời cũng chỉ ra những nội dung cần thay đổi trong công tác quản lý, sử dụng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho tiếp viên Alsimexco ngày càng tốt hơn trong thời gian tới. Hai bên đã thống nhất:

  1. Báo cáo Tổng Giám đốc Tổng công ty phê duyệt để Công ty Alsimexco và Đoàn Tiếp viên theo ủy quyền của Tổng Giám đốc ký hợp đồng mới “Hợp đồng Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng trên máy bay” trong Quý I/2024 thay cho “Hợp đồng Dịch vụ lao động giữa Công ty Alsimexco và Đoàn Tiếp viên” do bản chấp của Hợp đồng là Công ty Alsimexco cung cấp dịch vụ phục vụ hành khách trên các chuyến bay của VNA, Công ty Alsimexco đưa lao động sang Đoàn Tiếp viên để thực hiện Hợp đồng đã ký kết kết chứ không phải Công ty Alsimexco cung cấp lao động cho Đoàn Tiếp viên.
  2. Hai bên ký Quy chế phối hợp để chi tiết hoá các nội dung mỗi bên phải thực hiện liên quan đến Hợp đồng: Công tác tạo nguồn, tuyển dụng tiếp viên; Cập nhật, khai thác, sử dụng phần mềm HRMS quản lý tiếp viên; Về xử lý kỷ luật tiếp viên: Đoàn Tiếp viên thông báo cho Công ty Alsimexco trong thời gian sớm nhất (dưới 03 ngày) khi tiếp viên bị đình bay, rút ngắn thời gian chuyển hồ sơ kỷ luật cho Công ty dưới 01 tháng và thành phần xét kỷ luật lao động tiếp viên tại Đoàn Tiếp viên có thành phần đại diện BCH CĐCS Đoàn Tiếp viên; Rút ngắn thời gian và quy trình chuyển loại HĐLĐ: Công ty Alsimexco thông báo danh sách chuyển loại HĐLĐ trước 30 ngày (thay vì 45 ngày) HĐLĐ hết hạn để Đoàn Tiếp viên nhận xét đánh giá tiếp viên, chuyển tiếp viên ký HĐLĐ (nếu đủ điều kiện) sau đó chuyển Công ty Alsimexco ký để đảm bảo tất cả tiếp viên khi thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo HĐLĐ còn hiệu lực. Riêng lộ trình ký HĐLĐ 02 lần 3 năm sau đó ký HĐLĐ không xác định thời hạn thay vì ký 01 năm, 03 năm và không xác định thời hạn để tạo điều kiện cho tiếp viên sẽ được hai bên thống nhất sau; Về thông báo thay đổi chức danh công việc đối với tiếp viên do Tổng công ty quyết định sẽ bổ sung nơi nhận là Công ty Alsimexco; Về nội dung hiếu, hỉ, khen thưởng đối với tiếp viên do Công đoàn Đoàn Tiếp viên đồng thời thay mặt Công ty Alsimexco thực hiện vì toàn bộ kinh phí, đoàn phí công đoàn đã chuyển cho CĐCS Đoàn Tiếp viên; Về đóng BHXH cho tiếp viên nữ khi nghỉ mang thai; Hai bên cùng tuyên truyền, vận động 100% tiếp viên tự nguyện tham gia Công đoàn sau khi ký HĐLĐ; Đoàn Tiếp viên kịp thời thông báo cho Công ty Alsimexco khi có tiếp viên tham gia giữ các chức vụ Đảng, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Đoàn Tiếp viên; Về kết nạp tiếp viên vào Đảng CSVN sẽ do Cấp ủy hai đơn vị thống nhất; Về tiếp viên tham gia các hoạt động của Công ty Alsimexco: Đoàn Tiếp viên hỗ trợ bố trí lịch bay, lưu trú tại khu nhà nghỉ của Đoàn, sắp xếp chuyến bay phù hợp.
  3. Định kỳ Lãnh đạo hai bên gặp nhau ít nhất 06 tháng 01 lần hoặc khi có yêu cầu đột xuất để đánh giá thực hiện Hợp đồng và giải quyết nội dung mới phát sinh.

          Cũng nhân dịp buổi làm việc đầu tiên kể từ khi bà Nguyễn Đức Hạnh nhận nhiệm vụ Đoàn Trưởng Đoàn Tiếp viên, Công ty Alsimexco đã tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Đức Hạnh đảm nhiệm trọng trách mới, cũng là mong muốn sự hợp tác giữa hai đơn vị ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Vietnamairlines và mỗi đơn vị.

 

Các bài khác :


Đặt Vé Máy Bay Giá Rẻ