TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

Tin tức

       Công bố các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Công tác cán bộ tại ALSIMEXCO

 

        Ngày 8/9/2021 Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cung ứng và XNK Lao động Hàng không đã tổ chức buổi họp công bố và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, công bố Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự, Giới thiệu chức danh chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty. Triển khai giao kế hoạch năm 2021 cho Tổng giám đốc Công ty, xem xét kế hoạch kết quả hoạt động SXKD 08 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm của toàn công ty.

         

        Theo Nghị quyết số 571/NQ-HĐQT-LĐHK ngày 01/9/2021 của HĐQT bầu Ông Trần Quốc Thấn thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Tạ Thiên Long thành viên HĐQT giữ chức Tổng giám đốc công ty theo nghị quyết số 572/NQ-HĐQT-LĐHK ngày 01/9/2021 về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty Cổ phần cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Hàng không.

 

Tổng Giám đốc Tạ Thiên Long (bên trái) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT Trần Quốc Thấn

Tổng Giám đốc Tạ Thiên Long (bên trái) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐQT Trần Quốc Thấn

             

            Buổi họp cũng đã triển khai giao kế hoạch SXKD năm 2021, xem xét kết quả kết quả SXKD 08 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021.

 

Ông Trần Quốc Thấn Chủ tịch HĐQT trao QĐ giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

           

Buổi họp được tổ chức thành công, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Các bài khác :


Đặt Vé Máy Bay Giá Rẻ